німецька:
 
Wien
Budapesth
 
Bregenz
Brünn
Grätz
Görz
Agram
Zara
Salzburg
Innsbruck
Klagenfurt
Linz
Laibach
Lemberg
Troppau
Prag
Flaum
Sarayevo
Тriest
Czernowitz
 
німецька:
 
Karlsburg
 
Bielitz
Bistritz
Pressburg
Kronstadt
Wardein
Debreczin
Dees
Deva
Raab
Ragusa
 
Semlin
Zombor
Karlstadt
Коmorn
Krakau
Кlausenburg
Кaschau
Güns
Lentsehau
Nemet Lugos
 
 
німецька:
 
Маrburg
Miskolcz
Мoucacz
Neitra
 
Hermanstadt
Neusatz
Arad
Esseg
Fünfkirhen
Pola
Eperies
Radoutz
Broos
Szegedin
Szigeth
Szathmar Nemethi
Stein an Anger
Split
Theresiopel
Sutschawa
Trnau
Теmesvar
Trient
Unghvar
Odenburg
 
німецька:
 
українська:
 
Відень
Будапешт
 
Бреґенц
Брно
Ґрац
Гориця
Загреб
Задар
Зальцбурґ
Інсбрук
Клаґенфурт
Лінц
Любляна
Львів
Острава
Прага
Рієка
Сараєво
Трієст
Чернівці
 
українська:
 
Альба
Бардіїв
Біла
Бистриця
Братислава
Брашів
Варад
Дебречин
Деж
Дейво
Дьор
Дубровник
Жиліна
Земун
Зомбор
Карловац
Комарно
Краків
Клуж
Кошиці
Кьосеґ
Левоча
Лугош
Марошвашаргей
 
українська:
 
Марібор
Мішкольц
Мукачево
Нейтра
Нодькарой
Нодьсебен
Новий Сад
Орад
Осієк
Печ
Пула
Пряшів
Радівці
Сасварош
Сегед
Сигіт
Сотмарнеметі
Сомбатгей
Спліт
Суботиця
Сучава
Трнава
Темешвар
Трієнт
Ужгород
Шопронь
 
українська:
 
угорська:
 
Bécs
Budapest
 
Bregens
Brűn
Graz
Görz
Zágráb
Zára
Salzburg
Іnnsbruck
Klagenfurt
Linz
 
Lvov
 
Prága
Fiume
Szarajevé
Тrieszt
Csernovic
 
угорська:
 
Gyulafehervár
Bárdtfa
 
Besztercze
Pozsony
Brassó
Nagyvárad
Debrecen
Deés
Déva
Györ
 
Zsolna
Zimony
Zombor
Кárolyváros
Коmárom
Krakkó
Kolozsvár
Кassa
Кöszeg
Lőcse
Lugos
Маrosvásárhely
 
угорська:
 
Маrburg
Miskolc
Munkács
Nyitra
Nagykároly
Nagyszeben
Ujvidék
О-Arad
Eszék
Pécs
Pola
Eperijes
 
Szászaros
Szeged
Sziget
Szatmámémét
Szombathely
Szplit
Szabadka
Szucsáva
Nagy Szombat
Temesvár
Тrient
Ungvár
Sopron
 
угорська:
 
польська:
 
Wiedeń
Budapeszt
 
 
Brno
Grac
Gorycja
Zagreb
Zadar
Szalzburg
Інсбрук
Klagenfurt
Linz
Lubliana
Lwów
Ostrawa
Praga
Rijeka
Sarajewo
 
Czerniowce
 
польська:
 
 
 
Bielsko
Bystrzyca
Bratysława
 
Arad
Debreczyn
Deż
Deva
Rab
 
Żylina
 
 
Karlowac
Komarno
Кraków
Kluż
Коszyce
 
Lewocza
Lugosz
 
 
польська:
 
Маribor
Miszkolc
Mukaczewo
Nytra
 
 
Nowi-Sad
Arad
 
Pecz
 
 
 
 
Szeged
 
 
 
Split
 
 
Trnawa
Тemeszwar
 
Użhorod
 
 
польська:
 
румунська:
 
Viena
Budapest
 
 
Brno
 
 
Zagreb
Zadar
 
 
Clagenfurt
 
 
 
 
 
Fiume
 
 
Cernăuţi
 
румунська:
 
Alba Iulia
 
 
Bistriţa
Bratislava
Braşov
Oradea
Debreţin
Dej
Deva
 
 
 
 
 
 
 
 
Cluj
 
 
 
Lugoş
Maramureş
 
румунська:
 
 
 
 
 
Carei
Sibiu
Novi-Sad
Arad
 
 
Pola
 
Rădăuţi
Orăstie
 
Sighetu
Satu-Mară
 
 
 
Suceava
 
Тimişoara
 
 
 
 
румунська:
 
чеська:
 
Vídeň
Budapešť
 
Bregenz
Brno
Štýrský Hradec
Gorica
Záhřeb
Zadar
Salzburg
Innsbruck
Celovec
Linec
Lublaň
Lvov
Opava
Praha
Rijeka
Sarajevo
Тerst
Černovic
 
чеська:
 
 
 
 
 
Bratislava
 
 
 
 
 
 
 
Žilina
 
 
 
Коmarno
Krakov
 
Кošice
 
 
 
 
 
чеська:
 
Maribor
 
 
Nitra
 
 
 
 
 
 
 
Prešov
 
 
 
 
 
 
Split
 
 
Тrnava
 
 
Užhorod
 
 
чеська:
 
словацька:
 
Viedeň
Budapešt
 
Bregenz
Brno
Gradec
Gorica
Záhřeb
Zadar
Salzburg
Innsbruck
Celovec
Linc
Ľubľana
Ľvov
Opava
Praha
Rijeka
Sarajevo
Тerst
Černovic
 
словацька:
 
 
Бардіїв
 
 
Bratislava
 
 
 
 
 
 
 
Žilina
 
 
 
Komárno
Krakov
 
Кošice
 
 
 
 
 
словацька:
 
Maribor
 
 
Nitra
 
 
Novi-Sad
 
 
 
Pula
Prešov
 
 
 
 
 
 
Split
 
Suceava
Trnava
Темешвар
 
Užhorod
Шопронь
 
словацька:
 
словенська:
 
Dunaj
Budimpešta
 
Bregenz
Brno
Gradec
Goriška
Záhřeb
Zadar
Salzburg
Innsbruck
Celovec
Linc
Ljubljana
Levov
Opava
Praga
Rijeka
Sarajevo
Тrst
Černovici
 
словенська:
 
 
 
 
 
Bratislava
 
 
 
 
 
 
 
Žilina
 
 
Каrlovac
Коmarno
Krakov
 
Кošice
 
 
 
 
 
словенська:
 
Maribor
 
 
Nitra
 
 
Novi-Sad
 
 
 
Pula
Prešov
 
 
 
 
 
 
Split
 
 
Trnava
 
 
Užhorod
 
 
словенська:
 
хорватська:
 
Beč
Budimpešta
 
Bregenz
Brno
Gradec
Goriška
Záhřeb
Zadar
Salzburg
Innsbruck
Celovec
Linc
Ljubljana
Lavov
Opava
Prag
Rijeka
Sarajevo
Тrst
Černovici
 
хорватська:
 
 
 
 
 
Bratislava
 
 
 
 
 
 
Dubrovnik
Žilina
Zemunj
Zombor
Karlovac
 
Krakov
 
Кošice
 
 
Lugoj
 
 
хорватська:
 
Maribor
 
 
Nitra
 
 
Novi-Sad
Arad
Оsijek
Pečuj
Pula
Prešov
 
 
Segedin
 
 
 
Split
 
Suceava
Trnava
 
 
Užhorod
 
 
хорватська:
 
сербська:
 
Беч
Будимпешта
 
 
Брно
 
Горица
Загреб
Задар
Зальцбурґ
Інсбрук
Целовец
Линц
Љублљана
Лавов
 
Прага
Риjека
Сараjево
Трст
 
 
сербська:
 
Аљба
 
 
 
Братислава
 
 
 
 
Дева
 
Дубровник
 
Земун
Зомбор
Карловац
 
 
 
 
 
 
Лугоj
 
 
сербська:
 
Марибор
 
 
 
 
 
Нови Сад
Арад
Осиjек
Печуj
Пула
 
 
 
Сегедин
 
 
Сомбатгей
Сплит
Суботиця
 
 
Темишвар
 
 
 
 
сербська:
 
італійська:
 
Vienna
Budapest
 
 
 
Grazz
Гориця
Zagabria
Zara
 
 
 
 
Lubiana
Leopoli
 
Prague
Fiume
 
Тrieste
 
 
італійська:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
італійська:
 
Marburgo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pola
 
 
 
 
 
 
 
Spalato
 
 
 
 
 
 
 
 
італійська:
 

НА ГОЛОВНУ


Хостинг от uCoz