Історія Австро-Угорщини. Статті, хронологічні таблиці, книги, тощо :

Родовід династії Габсбургів
Гроші Австро-Угорщини
Відомості філателії
Збройні сили Австро-Угорщини
Адміністративний поділ Австро-Угорщини
Хроніка територіальних змін Габзбурзької імперії
Стислий огляд австрійської історії
      Правління Марії Терезії
      Проінформований абсолютизм. Правління Йосипа II
      Доба французької революції та наполеонівських війн
      ХІХ ст. - доба Меттерніха
       Віденський конгрес 1814-1815 рр.
      Революція 1848-1849 рр.
      Історія Відня
      Австро-угорська система права та її дія на території Західної України
      Закон про загальні справи всіх земель Австрійської монархії та про порядок управління ними
                               Назва Австро-Угорщини на всіх мовах імперії
Таблиця відповідності різномовних назв австро-угорських земель
Таблиця відповідності різномовних назв австро-угорських міст
Хронологія подій першої світової війни
Розповсюдження мов у межах Австро-Угорщини

Ісламов Т.М. " Австро-Угорщина у першій світовій війні. Крах імперії " Переклад - Оніщенко. М.П.
АВСТРО-УГОРЩИНА - Все про дуалістичну імперію - мапи, історія, військо, зброя, однострій, фота, символіка, нагороди, відзнаки, листівки, гроші тощо.
      Aвстро-сербський конфлікт і австро-російські відносини
      Сараєво і липнева криза
      До історіографії липневої кризи
      Граф Тиса і ультиматум
      Фатальні прорахунки
      Військова мета та мирні ініціативи
      Дефіцит виробництва та дефіцит постачання
      Критичний 1917-й рік: стан імперії погіршується
      "Справа Сікстуса", або спроба сепаратного виходу з війни
      Епізод Ревертера-Артман
      Рухи національностей
      Остання осінь імперії
Українські землі у складі Австро-Угорської імперії :
      Стан українських земель у складі двоєдиної імперії
      Рефoрми "oсвіченoгo абсoлютизму"
Абецадло - латинська абетка для української мови

УСС - Українські Січoві Стрільці:
      Причини та мета створення українського формування
      Бій на Маківці
      Пoхід на Київ
      На Пoдiллі
      На пoзиції "Весела"

      Антифеoдальна бoрoтьба
      Пoчатoк націoнальнoгo відрoдження
      "Весна народів" Революція 1848-1849 рр
      Економіка
Політичні рухи :
      Пoсилення пoльських впливів
      Мoсквoфіли
      Нарoдoвці
      Співпраця галичан та наддніпрянців
      Радикальний рух
      Здoбутки націoнальнoгo руху
Радикалізація національної боротьби на західноукраїнських землях :
      Обмеження політичних прав українців
      Національна дискримінація
      Наростання українського спротиву
      Пошук національних пріоритетів
      "Стрілецькі" рухи

Польські землі у складі Австро-Угорської імперії:
Трансильванія у складі двоєдиної монархії
Боснійські землі у складі Австро-Угорської імперії
Словацькі землі у складі Австро-Угорської імперії
      Поділи Польщі
      Польські землі у 1795-1815 рр.
      Віденський конгрес та його рішення
      Вiльне місто Краків
      Польські землі у 1864–1914 рр.
      Перша світова війна на польських землях та відновлення незалежності

Хорватські землі у складі Австро-Угорської імперії

Запорожці на військовому кордоні Австрійської імперії наприкінці XVIII століття
Ашкеназі - східноєвропейські, германомовні євреї
      

      Ярослав Гашек :     Пригоди бравого вояка Швейка    (http://litopys.org.ua/)
Галицькі маневри Швейка. Юрко Охріменко.

НА ГОЛОВНУХостинг от uCoz