Латинська абетка для української мови (з західноукраїнського видання, 1900-х рp.)

Aa
Bb
Cc
Ćć
Czcz Čč
Dd
Ďď
Ee
Ff
Gg
Аа
Бб
Цц
Цьць
Чч
Дд
Дьдь
Ее
Фф
Ґґ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Łł
Mm
Nn
Ńń
Oo
Гг
Іі
Йй
Кк
Льль
Лл
Мм
Нн
Ньнь
Оо
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pp
Rr
Ŕŕ
Ss
Śś
Szsz Šš
Tt
Ťť
Uu
Ww
Пп
Рр
Рьрь
Сс
Сьсь
Шш
Тт
Тьть
Уу
Вв
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yy
Zz
Źź
Žž
 
 
 
 
 
 
Ии
Зз
Зьзь
Жж
 
 
 

Диграфи :    Літерам Я, Ю, Є, Ї в латинці відповідають Ja, Ju, Je, Ji після голосних та апострофа, та 'a, 'u, 'e, 'i після приголосних. Оскільки цьому випадку апостроф для розділення приголосних та йотованих голосних стає непотрібним, його використовували для позначення м'якості передуючої приголосної.
Х на польський зразок - ch. Також замість Щ пропонувалася Ŝ, але ця ідея не набула загальної підтримки.

Латинська абетка для українців явище не нове і не чуже. Широко розповсюджувалася вона ще за доби Речі Посполитої, іноді її вживали навіть козацькі гетьмани - перші українські тексти латинкою датуються 16-17 сторіччями, записані чеською або польською абетками.
    Але все це були лише хаотичні спроби. Один з перших проектів української абетки належить Лозинському Йосипу — вчений та священик зі Львова (1834) (україномовні школярі писали кирилицею від самого початку існування австрійської системи початкової освіти). Проте, у ті часи друк латинкою з'являвся навіть у Києві та Харкові!

У 1852 році австрійський цісар Франц Йосип І наказав адміністрації відповідати на звернення українців українською латинськими літерами. Однак найбільш реальну можливість впровадження у 1859 р. латинки мала ініціатива видатного чеського вченого і політика Йозефа Їречек (1825-1889).
    З метою збереження власної нац. ідентичності. Й.Їречек пропонував галицьким українцям переорієнтуватися з мертвої церковнослов'янської мови та російської термінології (в ті часи серед галичан було поширене москвофільство) на народну, чому, на його думку, сприяв би латинський правопис.
За підтримки намісника Галичини графа Агенора Голиховського та прихильника цього проекту міністра культури та освіти графа Леопольда Тхуна, Й.Їречек скликав комісію по цій справі. На голосуванні сім українських членів одностайно висловилися "проти", два німецькі урядники утрималися, а "за" були лише Й.Їречек та полонізований русин Євзебій Черкаський.
    Крім того москвофільські політики почали гвалт, на кшталт - "польська інтрига", "чеське засилля" тощо.
   Ці події були названі "Азбучною війною".
Міністр освіти побоюючись заворушень, змушений був відступити. Проте комісія все ж таки ухвалила реформу кириличного правопису, вирішивши позбутися декількох літер (наприклад абсурдної - ). Але і це викликало обурення серед прихильників "старіни", новий правопис вони призирливо називали "какографієй". Цю реформу було скасовано у 1861 р.

У Наддніпрянській Україні, де існування української мови було дозволено лише як етнографічний різновид "вєлікорусского язика" у вигляді збірок пісень, колядок тощо. Нечисельні, дозволені царатом українські тексти друкувалися застарілим церковнослов'янським правописом, який нічим не відрізнявся від російського.
    Але попри заборони, народився український фонетичний правопис - "кулішівка" (названа за іменем її винахідника Пантелеймона Куліша, найважливіша її відмінність заміна "" на "і").

У 1880-х рр. до латинки схилявся Михайло Драгоманов, який навіть видав латинськими літерами "Кобзар" Т.Г.Шевченка. Він же запропонував власний латинський варіант фонетичного правопису, названий "драгоманівкою" (варіанти з "j")
    У 1892 р. інпірована діячами київської "Старої Громади" Крайова шкільна рада Галичини впровадила "кулішівку" в систему освіти. Москвофіли знову зпротестувалися, під їх керівництвом у Відень та Львів пішли офіційні протести від галицьких сільських громад (Зараз ці документи зберігаються у Центральному державному історичному архіві України у Львові - 6 томів та 863 аркуші (фонд 178, опис 1, справа 1178-1183)). Всі ці документи є однотипними копіями одного зразка, який розповсюджували члени промосковських товариств "Общество им. М.Качковского" і "Руская Рада". Ця масова акція знов стривожила Відень, але австро-угорські власті вже не могли скасувати реформу.
Того ж року фонетичний правопис було впроваджено у школах Буковини.
   Остаточно реформа завершилася у 1893 році, у цей рік вся Україна культурно об'єдналася правописом "кулішівкою". Так затвердилися засади сучасного українського правопису.

Проте на цьому історія української латинки не спинилася. Наприкінці 1920-х років, більшовики розглядали можливість латинизації абетки в УРСР, і навіть російський правопис мав усі шанси, не тільки втратити - "Ъ", але й перескочити на латинські рейки. Але це вже зовсім інша історія, бо то вже комуністи боролися з релігією.... (наприклад: всі мусульманські народи Російської імперії до 1929 р. користувалися "арабицею", для того щоб відірвати молодь від корану, було впроваджено латинку, на кін. 30-х кирилицю...).
    Зараз в РФ "азбучні війни" у Татарстані та Карелії - В.В. Путін проголосив що в Російській Федерації лігітимна тількі кирилиця, таким чином Кремль намагається послабити вплив фінів на карелів, і турків на татар.

НА ГОЛОВНУ


Хостинг от uCoz