Здoбутки націoнальнoгo руху

Минуло небагато часу і з'явилися перші результати органічної праці. За період від Франкового "Не пора !.." (1880) до 1898 р. український рух зміцнів і організаційно, і кількістно настільки, що поет констатував: "Ще не вмерла, ще не вмерла і не вмре !".
    Широкі кола українства Галичини усвідомлювали свою окромешність і поступово переходили до примату національної ідеї. Так, у 1893 р. відбулося урочисте перевезення останків М.Шухевича з Новосілок до Львова. Ця подія сколихнула десятки ттисяч галичан до вияву національного самовизначення. Тоді вулиці Львова вперше рясно замайоріли жовто-блакитними прапорами. Уся Галичина маніфестувала вдячність "Пробудителеві" краю.
    У 1895 р. постулат політичної самостійності України підтримала газета "Робітник". А через два роки у Львові на вечорі пам'яті Т.Шевченка голова "Академічної громади" І.Голубович проголосив політичну самостійність України найважливішим ідеалом української молоді.
У 1898 р. на всенародному вічі у Львові з нагоди 50-річчя скасування панщини в Галичині, усі українські політичні угруповання зійшлися на принципі самостійності української нації.
    Це, по суті, була перша міжпартійна платформа на самостійницькому грунті. Зцього ж року дедалі послідовніше поширюються терміни "Україна" й "український", замість застарілих "Русь" та "руський". Така активізація українського руху в кін. 19 ст. наочно показувала його потенційні можливості.

Усе більшого резонансу серед широких мас набувала радикальна преса. якщо демократичні видання 70-80-х років були розраховані головним чином на інтелигенцію та молодь, то видання 90-х років адресовані переважно селянам і міським робітникам. Ще з поч. 1890 р. за редакцією І.Франка та М.Павлика виходив часопис "Народ".
    Видавалися газети "Хлібороб" і "Громада". Друкувалася політична література, зокрема серію брошур І.Франка під загальною назвою "Радикальна тактика".

Дбаючи про ріст національної самосвідомості галицьких українців, радикали не забували й про інші землі України.
Так, коли в 90-х роках відзначалося тисячоліття угорської держави, що проходило в умовах наступу шовінистичних і католицьких сил з метою асиміляції населення Закарпаття.
    І.Франко, М.павлик, В.Гнатюк та інші діячі опублікували "Протест галицьких русинів проти мадярського тисячоліття". У ньому піддавалися гострій критиці угорські загарбникі, що проводили політику пригничення закарпатських українців, указувалося на відступництво української інтелігенції, яка мадяризувалася, цуралася рідної мови.

У кін. 19 ст. Русько-українська радикальна партія пережила кризу. Намітилися суперечливі тенденції, суть яких полягала в тому, що поруч з розгортанням радикального руху і охоплення ним трудящого люду дедалі більше виявлялася політична диференціація в її лавах.
    До цього призвели соціально-економічні, політичні й ідеологічні чинники, пов'язані з дальшим розвитком капіталістичного господарства, соціальним розшаруванням суспільства, виходом на політичну арену робітничого класу, піднесенням національної свідомості.

Внутріпартійна боротьба викристалізувала три основні фракційні групи:
радикальна, яку очолили М.Павлик, К.Трильовський, Л.Бачинський
соціал-демократична на чолі з Р.Ярославичем, М.Ганкевичем, М.Новаковським
національно-демократична, якою керували І.Франко, Є.Левицький, В.Будзиновський, Т.Окуневський.

В результаті, у 1899 р. з'явилося ще дві партії: національно-демократична та соціал-демократична.

На Різдво 1900 р. Народний Комітет, як керівний орган Української національно-демократичної партії (УНДП), опублікував першу відозву до народу. У ній наголошувалося: "Ідеалом нашим повинна бути незалежна Русь-Україна, в якій би всі частини нашої нації з'єдналися в одну новочасну, культурну державу".
    Ці слова, як і програма УНДП, припали до вподоби багатьом галицьким українцям. Вже незабаром національні демократи, відкриваючи свої осередки на місцях та розгортаючи широку політичну діяльність по всьому краю, стали домінуючим чинником українського життя в Австро-Угорщині.

На самостійницьких позиціях стояла й Українська соціал-демократична партія (УСДП).
Її друкований орган "Воля" писав, що метою українських соціал-демократів є "вільна держава українського люду, українська республіка". УСДП, як і УНДП, також вийшла з лона радикальної партії, перша була в ній лівим крилом, а друга правим.
За висловом жандармського полковника Мазєнцова, члени всіх цих партій були "однімі і тємі же мазєпінцамі".

Отже, на зламі століть незалежницькі ідеї починають захоплювати чимраз ширші кола західно українського суспільства.
Галичина, що з легкої руки Є.Чекаленка дістала назву "український П'ємонт" (П'ємонт - історична область Ітталії, яка в сер. 19 ст. стала центром національного об'єднання італійців), внаслідок напруженної праці кількох поколінь галицько-українських громадських діячів та при істотній інтелектуальній та фінансовій допомозі зі Східної України, стала тим місцем, де генерувалася ідея національного визволення та воз'єднання всіх українських земель.

НА ГОЛОВНУ


Хостинг от uCoz