Пoчатoк націoнальнoгo відрoдження

Перші паростки
Поряд із усвідомленням необхідності боротьби за соціальні та економічні права на західноукраїнських землях протягом перших десятиліть XIX ст. формується національний рух. Під впливом політики "освіченого абсолютизму", нових європейських течій, політичних, соціальних і культурних змін у Галичині з'являється перше покоління "будителів", яке належало до майже виключно середовища греко католицького духовенства.

Центром першої хвилі національного відродження став Перемишль, де навколо перемишльського владики - єпископа Михайла Левицького згуртувалося невелике коло представників національно свідомої інтелегенції - І.Могильницький, Й.Левицький, Й.Лозинський, А.Добрянський, І.Лаврівський, І.Снігурський та інш.
    Вони виявляли великий інтерес до вітчизняної історії, життя народу, його мови й усної народної творчості, чимало зробили для піднесення українського шкільництва, вживаючи заходів щодо створення початкових шкіл для місцевого населення.

Найбільшого розмаху діяльність перемишльського гуртка набрала після призначення в 1818 р. перемишльським єпископом Івана Снігурського. До 1832 р. під його покровительством відкрилось бл. 400 шкіл.
    У 1817-1821т рр. було видано декілька підручників. Автором більшості з них був Іван Могильницький. Він же став автором першої в Галичині "Граматики" української мови і наукового трактату "Відомість о руськім язиці" (в ті часи, як вже зазначалося, західні українці все ще часто продовжували називати себе "русинами", а свою мову - "руською". Офіційна влада Австро-Угорщини, сприяла цьому не визнаючи термін "Україна", але поширюючи назву "Ruthenia" - Рутенія.
    У них він спростував хибні уявлення про українській народ та його мову і аргументовано визначив його як один з реально існуючих слов'янських народів з власною мовою, поширеною на всіх (східних і західних) українських землях. Виходять друком перші збірки народної творчості: "Пісні польські і руські люду галицького" Вацлава Залеського (1833), "Руське весілля" Йосипа Лозинського (1835).
Одночасно в Галичині з'являються збірки і видання з Надніпрянської України, перші рукописні копії "Енеїди" І.Котляревського.

Руська трійця
Та справжнє українське національне відродження в Галичині почалося в 30-х роках 19 ст. під впливом ідей романтизму та слов'янського відродження, які поширювалися через чехів та поляків, творів нової української літератури в Російській імперії, українських етнографічних й історічних видань.
    Піонерами національного відродження в Галичині стали вихованці Львівської духовної семінарії, члени гуртка "Руська трійця" (1833-1837) Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич та яків Головацький, які були дітьми священиків і самі стали священиками. Ще на шкільній парті вони захопилися ідеєю відродження слов'янських народів і під впливом українського письменства в Російській імперії розгорнули діяльність щодо українського відродження в Галичині.
До гуртка "Руська трійця" входили також Г.Ількович, М.Устиянович, М.Кульчицький та ін.

Головне завдання гурток вбачав у тому, щоб допомогою друкованого слова та літературної творчості рідною мовою "підняти дух народний, просвітити народ".
    Його члени займалися збирацькою, дослідницькою, видавничою діяльністю, літературною творчістю.
Велике значення мала їхня боротьба за утвердження народної мови у національній літературі та впровадження її у повсякденний вжиток інтелігенції, церковні проповіді тощо.

Душею "трійці" був М.Шашкевич. Він народився 6 листопада 1811 р. в с.Підлісся нинішнього Золочівського району на Львівщині, вчився у Бережанській гімназії.
    У 1833 р. М.Шашкевич склав перший альманах віршів, написаних українською народною мовою, а два роки по тому опублікував широко знану оду "Голос галичан". Одночасно М.Шашкевич підготував до друку збірку "Зоря", до якої входили народні пісні, життєпис Богдана Хмельницького, оповідання з життя священиків. Однак цензура заборонила її публікацію.

Найзначнішою заслугою "Руської трійці" було видання наприкінці 1836 р. в Будапешті альманаху "Русалка Дністровая", який складався з фольклорних і власних творів видавців і був написаний народною мовою. Головною тут була ідея єдності західноукраїнських земель з усією Україною.
    Однак з тисячного накладу до читачів дішли лише 200 примірників, решту було конфісковано владою, щоб не допустити в краї поширення національної ідеї.

Після заборони австрійськими властями "Русалки Дністрової" і виходу М.Шашкевича, І.Вагилевича і Я.Головацького з Львівської семінарії, "Руська трійця" розпалася.
    Та її діяльність не була даремною. Вона започаткувала нову демократичну культуру в Галичині.
Прогресивні ідеї "Руської трійці" все більше оволодівали умами галицьких українців.

НА ГОЛОВНУ


Хостинг от uCoz